696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereği Hizmet Alımı Sözleşmesi Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesi Sürecine Dair İlan.ESKİŞEHİR İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI
HİZMET ALIMI  SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLMESİ
İLE İLGİLİ SÜRECE DAİR İLAN
SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLME SÜRECİ
İŞLEM SÜRE TARİH ARALIĞI
Başvuru 10 gün 02/01/2018 - 11/01/2018
Tespit Komisyonu İncelemesi ve Hak Sahipliğinin İlanı 40 gün 12/01/2018 - 20/02/2018
İlana İtiraz 3 gün 21/02/2018 - 23/02/2018
İtirazın İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı 7 gün 24/02/2018 - 02/03/2018
Sınavın Gerçekleştirilmesi 20 gün 03/03/2018/ - 22/03/2018
Sınav Kuruluna İtiraz 4 gün 23/03/2018 - 26/03/2018
İtirazın İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı 5 gün 27/03/2018 - 31/03/2018
Hak Sahiplerinin Topluca İşçi Kadrosuna Geçirilmesi İçin Son Gün 2.4.2018
     
     
  ESKİŞEHİR İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kayıt: 8.1.2018
Güncelleme:11.1.2018
Paylaş


WS05